ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΙΝΔΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012-2013


ΕΝΟΤΗΤΑ  1      Όλη
ΕΝΟΤΗΤΑ 2       Α,Β, Γ1, Γ2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3       Β,Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4       Α, Β,Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ  6     Α,Γ, (αόριστος βʼ, γυνή, παις,
                                  Όχι οριστική, επαναληπτική αντωνυμία)
ΕΝΟΤΗΤΑ 7      Β, Γ, (Μόνο αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων, ναυς και                χειρ)
                                       Όχι Μέλλοντας)
ΕΝΟΤΗΤΑ 8     Α,Β, Γ1 (Μόνο παθητικός Αόριστος,
                                        Όχι Παθητικός μέλλοντας και αυτοπαθείς αντωνυμίες)
                           Γ2 (μόνο ποιητικό αίτιο, όχι παθητική σύνταξη)
ΕΝΟΤΗΤΑ  9     Α, Β, Γ, (Όχι το «αν»)
ΕΝΟΤΗΤΑ   10    Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11      Γ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ
Πρόλογος, σελ.10-22,
Αʼ Επεισόδιο,  σελ. 40-48
ΒʼΕπεισόδιο, σελ. 50-86
Γʼ Επεισόδιο, σελ. 94-102
Δʼ Επεισόδιο, σελ. 110-116
Εισαγωγή   «Ελένη» σελ. 5-7, σελίδες 142-144 στο τέλος του βιβλίου, Λεξικό Όρων, οι βασικοί όροι της τραγωδίας.
 
 
 

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


                  ΥΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.2   -  ΕΞIΣΩΣΕΙΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.5  -  ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.1  -  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ- ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.1  -  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2  -  ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο –ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ -ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1.1  -  ΕΜΒΑΔΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.2  -  ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.3  -  ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.4  -  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο -ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.1  -ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.2  -  ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.4  -  ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 30°,45° ΚΑI 60°

 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:  ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΟΞΟΥΖΗ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ