ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΙΝΔΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και γιορτή απο τούς μαθητές

 

Πτυχία Γλωσσομάθειας Γαλλικής Γλώσσας
Η Γ' Τάξη στην Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης