ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΙΝΔΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1, σελ. 10-26
ΕΝΟΤΗΤΑ 2, σελ. 28-42
ΕΝΟΤΗΤΑ 3, σελ. 44-56
ΕΝΟΤΗΤΑ 4, Β2, Β3, σελ. 64-67
ΕΝΟΤΗΤΑ 5, Α, Β, Β1, Β2, Γ, σελ. 74-86
ΕΝΟΤΗΤΑ 6, Α, Β, Β1, Β2, Β3,  σελ. 87-97
ΕΝΟΤΗΤΑ 7, Α, Β, σελ. 99-113

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1.Γ. Ιωάννου, Να' σαι καλά δάσκαλε!
2. Άννα Φρανκ, Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
3. Μέλπω Αξιώτη, Από δόξα και θάνατο
4. Άντον Τσέχωφ, Ένας αριθμός
5. Άλκη Ζέη, Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία
6. Γ. Μαγκλής, Γιατί;
7. Αντουάν Ντε Σαιν Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκηπας και η αλεπού
8. Έλλη Αλεξίου, Όμως ο μπαμπάς δεν ερχόταν
9. Δ. Χριστοδούλου, Για ένα παιδί που κοιμάται
10. Μ. Ιορδανίδου, Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας

                                                                   Οι Διδάσκουσες
                                                                   Αξιμιώτου Θ.
                                                                   Ροδινού Γ.


 ΥΛΗ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

        ΜΑΘΗΜΑΤΑ  1,3,4,9,10,12,14,15,17,19,22,25,26,27,30

               ΥΛΗ   ΧΗΜΕΙΑΣ  Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

        ΕΝΟΤΗΤΑ  1

      § 1.2

   ΕΝΟΤΗΤΑ  2

      § 2.2

        2.2.1

        2.2.2

      § 2.3

         2.3.1

         2.3.2

         2.3.3

      § 2.6

        2.6.1

      § 2.7

      § 2.8

      § 2.9

      § 2.10


      §2.11


 Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΛΕΝΗ
Α.            ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΕΛ.5-7, ΣΕΛ. 142-144 (άγγελος, διθύραμβος, από μηχανής θεός, έλεος, επεισόδια, επιβράδυνση, κάθαρση, μύθος, ορχήστρα, πάροδος, πρόλογος, στιχομυθία, τραγική ειρωνεία, χορός, φόβος)
Β.            ΚΕΙΜΕΝΟ: Σελ. 10-22, 40-48, 50-86, 94-102, 110-116, 124-136 (μόνο το νόημα)
ΑΡΧΑΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Β, Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΟΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΟΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Β, Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 8:  ΟΛΗ (εκτός από αυτοπαθητική αντωνυμία)

Ν.ΚΕΙΜΕΝΑ
Σελ.12, 69, 72, 106, 121,123, 164, 227, 229 (μόνο το νόημα), 235

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: σελ. 11,12,13                                                            ΕΝΟΤΗΤΑ 18: σελ. 58
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: σελ.15                                                                         ΕΝΟΤΗΤΑ 19: σελ.59,60
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: σελ.16,17                                                                   ΕΝΟΤΗΤΑ 20: σελ. 61,62,63
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: σελ.23,24,25                                                             ΕΝΟΤΗΤΑ 21: σελ. 64,65                                               
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: σελ.28,29                                                                   ΕΝΟΤΗΤΑ 22: σελ. 67,68
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: σελ. 33,34                                                                  ΕΝΟΤΗΤΑ 29: σελ. 85,86
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: σελ.35,36,37                                                           ΕΝΟΤΗΤΑ 30: σελ. 87,88
                                                                               
ΕΝΟΤΗΤΑ 17:  σελ.55,56                                                                ΕΝΟΤΗΤΑ 31: σελ. 89,90,91
ΕΝΟΤΗΤΑ 34: σελ.97
ΕΝΟΤΗΤΑ 36: σελ. 102,103
ΕΝΟΤΗΤΑ 39: 108,109

Ν.ΓΛΩΣΣΑ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1-4: ΟΛΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΟΜΟΗΧΑ-ΟΜΩΝΥΜΑ, ΠΑΡΩΝΥΜΑ, ΤΟΝΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΥΠΩΝΥΜΑ, ΟΡΙΣΜΟΣ


Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΛ.  7-8, 16-18, 19-20, 23-24, 34-35, 36-37, 39-40, 53Β, 55Β, 55Δ, 57-58, 59 Α, 59Γ, 65-68, 70-73, 110-115


Γ ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   
ΥΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ
Σελ.15,16,18/  21,22,23(όχι το 3.3)/  25,26

67-71, 72(από το 8.4.2 μόνο την αρχή της νομιμότητας), 73,74,77,78,79 ( μόνο ονομαστικά τα εκλογικά συστήματα),80,81((χωρίς την κοινωνία πολιτών), 83(το 9.5),84,88,92-95, 108-117, 121-128


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α’ : ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφ.1.:
1.2. , 1.3., 1.4., 1.5.

Κεφ.2.:
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.

Κεφ. 5.:
5.1., 5.2.

Κεφ. 7.:
7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6.
ΜΕΡΟΣ Β’ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφ.1.:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.

Κεφ.2.:
2.6.

Κεφ.3.:
3.1.ΜΕΡΟΣ Α’
: ΑΛΓΕΒΡΑ

ΜΕΡΟΣ Β’ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφ.1.:
§ 1.3
1.4
1.4  [χωρίς τις υποπαραγράφους: «ε)Διαφορά κύβων - Άθροισμα κύβων»]
1.5  [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά-άθροισμα κύβων» και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής
χ2 + (α + β)x + αβ »]
1.9
1.1    0.................................. Σελ.33 - 62, 71 - 81
Κεφ.1.:
§1.1..............
Κεφ.2.:
§ 2.1, 2.2, 2.3
Σελ.186 - 196 Σελ. 232 - 243
Κεφ.2.:
§2.2, 2.4, 2.5....................
Σελ. 89 - 97, 103 - 117


Κεφ. 3.:
§3.3..................................
Σελ. 133 - 138ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α’  ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:     1.2 ,      1.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:    2.1  ,    2.3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
εφαρμογή 3 στη σελίδα 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:   4.2   ,   4.3
Β’ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ : 1.3   , 1.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:  2.1  ,2.2 , 2.3  ,2.4
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:  3.3 , 3.5
                                                                 

                                        Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ   ΜΑΡΙΑ

Εξεταστέα ύλη Χημείας Γ΄ Γυμνασίου  2014-2015

1η Ενότητα  ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΑΛΑΤΑ
§ 1. Τα οξέα (σελ. 12)
§  1.1  Ιδιότητες των οξέων (σελ. 13 -14)
§  1.2 Οξέα κατά Arrhenius (σελ. 15)
§  1.3 To pH ως μέτρο της οξύτητας (σελ. 16)
§  1.4 Το pH του καθαρού νερού (σελ. 16 -17)
§  1.5 Το pH των όξινων διαλυμάτων (σελ. 17)
§  1.6 Μέτρηση του pH ενός διαλύματος  (σελ. 17-18)

2η Ενότητα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
§ 1.1 Από το χθες…  (Ο Περιοδικός πίνακας)  (σελ. 49)
§ 1.2 Στο σήμερα: Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας (σελ. 49-50)
§ 1.3 Τα μέταλλα και τα αμέταλλα στον περιοδικό πίνακα (σελ. 50)
§ 1.4 Γιατί υπάρχουν χημικά στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες (σελ. 51)
§  3.1 Μέταλλα και αμέταλλα (σελ. 57)
§  3.4 Τα κράματα (σελ. 60)
§  4.1 Γενικά (σελ. 65)
§  4.2 Φυσικοί άνθρακες (σελ. 65)
§ 5. Πυρίτιο (σελ. 68-71)

3η Ενότητα  Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
§  1. Οι υδρογονάνθρακες (σελ. 80)
§  1.1 Γενικά (σελ. 81)
§  1.3 Καύση των υδρογονανθράκων (σελ. 82-84)
§  1.4 Οι υδρογονάνθρακες ως καύσιμα (σελ. 84)
§  1.6 Μέτρα προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση (σελ.85-86)
§  2. Πετρέλαιο (σελ. 88-95)
§  3. Η Αιθανόλη (σελ. 96-99).


ΥΛΗ    ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ   Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΛΙΔΕΣ :  11,18,22,36,40-46 ,51,58,59,72-76,91,92,101,106,107
                                                         ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ
                                            ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
                                          ΚΟΙΛΑΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ    

ΥΛΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
              Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  -  ΦΥΣΙΚΗ

1)     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:  1.1,  1.2,  1.3, 1.4,  1.5,  1.6             Σελίδες  11 – 25
Μέχρι  «Περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου»
Εξαιρείται:  Ηλέκτριση  με  επαγωγή                                                    Σελ. 20
                      Ηλέκτριση  μονωτών  με επαγωγή                                   Σελ. 21
                     ΄Ελξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος    Σελ.24
                                        
2)     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2:  2.1,  2.2,  2.3                                      Σελίδες  35 – 46
Μέχρι  «Ισχύει  ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;»
                                         2.5                                                       Σελίδες  54 – 56
Εξαιρείται:   Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα  Σελ. 42 
                        Κύκλωμα σύνδεσης  σε  σειρά                                       Σελ.  52
                        Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση                                Σελ.  53

3)      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4:  4.1,  4.2,  4.3                                      Σελίδες  89 – 93


                                                            Η  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                                         
                                                                                   ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΑΠΗΥΛΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
              Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  -  ΦΥΣΙΚΗ

1)     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:  1.3                                                      Σελίδες  14 – 18 
                                        
2)     ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2:  2.2                                                    Σελίδες  29 και 30

3)    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3:  3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.5,  3.6,  3.7                                                   
                                                                                        Σελίδες  43 – 58
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:  Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια       Σελ.51
                            Ανάλυση  δύναμης                                                     Σελ. 52
                            Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία                         Σελ. 54
                            Εφαρμογές                                                                   Σελ. 58

4)    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5:  5.1,  5.2,  5.3               Σελίδες  89 – 99
                            5.5                                 Σελίδα   103
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:   Περιπτώσεις  έργου                                                     Σελ.90
                            Δύναμη  πλάγια σε σχέση με τη μετατόπιση           Σελ. 91                                      
    

                                                      Η  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                                         
                                                                                   ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΑΠΗΥΛΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015        
               Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  -  ΦΥΣΙΚΗ

1)     Φύλλο  εργασίας  1.  Σελίδες  1 - 4
               Μετρήσεις  μήκους – Η  μέση  τιμή
2)      Φύλλο  εργασίας  2.  Σελίδες  5 - 7
               Μετρήσεις  χρόνου – Η  Ακρίβεια
3)      Φύλλο  εργασίας  3.  Σελίδες  9 - 11
               Μετρήσεις  μάζας – Τα  διαγράμματα
4)     Φύλλο  εργασίας  4.  Σελίδα  15
        Μετρήσεις  θερμοκρασίας
5)     Φύλλο  εργασίας  5.  Σελίδα  19
Από  τη  θερμότητα  στη  θερμοκρασία – Η  θερμική  ισορροπία

                                                                       ΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ
 
                                                                     ΚΟΙΛΑΝΙΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ
                                                                         
                                                                 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1.     ΑΡΧΑΡΙΟΙ  Α΄ΤΑΞΗ:                ΣΕΛ. 1-48 STUDENTS  BOOK
                                                  ΣΕΛ. 1-34  WORKBOOK
   
2.     ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ  Β΄ ΤΑΞΗ : ΣΕΛ. 1-64  STUDENTS BOOK
                                                   ΣΕΛ. 1-35   WORKBOOK


3.     ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ Γ΄ ΤΑΞΗ :  ΣΕΛ. 49-96 STUDENTS BOOK
                                                   ΣΕΛ. 46-76  WORKBOOK
                                                   PASSIVE VOICE  - CONDITIONALS

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ενότητα 2: Α, Γ             (σελ. 14-16, 18-19)
Ενότητα 3: Α, Β, Γ        (σελ. 20-27)
Ενότητα 4: Α, Β, Γ        (σελ.28-35)
Ενότητα 5: Γ                  (σελ.41-43)
Ενότητα 6: Α, Β, Γ        (σελ.44-51)
Ενότητα 7: Α, Γ             (σελ.  52-54, 57-59)
Ενότητα 8: Γ                  (σελ.65-67)
Ενότητα 9: Γ                  (σελ.73-75)
Ενότητα 11: Α, Β1, Γ    (σελ. 82-85, 86-89)
Ενότητα 12: Β, Γ           (σελ. 92-97)
Ενότητα 13: Γ1              (σελ. 102-103)
Ενότητα 14: Γ                (σελ .111-113)
Ενότητα 15: Γ                 (σελ. 118-119)
Ενότητα 16: Γ                 (σελ. 123-125)

                                                                                                            Οι διδάσκουσες

                                                                                                            Κεφαλίδου Σοφία
                                                                                                            Κυριαζοπούλου Ευαγγελία
                                                                                                            Ντάλη Μαρίνα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση (Οδύσσεια)

Εισαγωγή: 1, 3, 4, 8

Κείμενο:
 Ραψωδία α΄
·         στ. 1-25 (1η ενότητα)
·         στ. 26-108 (2η ενότητα)
·         στ. 109-173 (3η ενότητα)
·         στ. 174-360 (4η ενότητα)
·         στ. 361-497 (5η ενότητα)
Ραψωδία ε΄
·         στ. 50-165 (7η ενότητα)
·         στ. 165-251 (8η ενότητα)
·         στ. 311-420 (9η ενότητα)
Ραψωδία ζ΄
·         στ. 139-259 (11η ενότητα)
Ραψωδία ι΄
·         στ. 240-512 (14η ενότητα)
                                                                                    Οι διδάσκουσες

                                                                                    Κυριαζοπούλου Ευαγγελία
                                                                                    Ντάλη Μαρίνα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
Μάθημα: Ιστορία

Κεφάλαιο Β΄, Η εποχή του χαλκού: 2, 3, 4, 5, 6
Κεφάλαιο Δ΄, Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Κεφάλαιο Ε΄, Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.): 1, 2, 3, 4, 5
Κεφάλαιο ΣΤ΄,Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431-362 π.Χ.):1, 2, 3, 4
Κεφάλαιο Ζ΄, Η ανάπτυξη της Μακεδονίας: 1, 2, 3, 4,

                                                                                                Οι διδάσκουσες
                                                                                                Αξιμιώτη Αντίκλεια
                                                                                                Κυριαζοπούλου Ευαγγελία

             ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα
1η ενότητα:  Ολόκληρη  (σελ. 9-24)
2 η ενότητα:  Γ. Η παράγραφος (σελ. 34-35)
3 η ενότητα:  Ολόκληρη  (σελ. 39-58)
4 η ενότητα:  Ολόκληρη  (σελ. 59-80)
5 η ενότητα:  Ολόκληρη  (σελ. 81-98)

                                                                                                            Οι διδάσκουσες
                                                                                                            Κυριαζοπούλου  Ευαγγελία
                                                                                                            Ντάλη Μαρίνα

Μάθημα: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
            Κείμενα
1.                  Ίταλο Καλβίνο, «Μανιτάρια στην πόλη», σελ. 12
2.                  Λαϊκό παραμύθι, «Το πιο γλυκό ψωμί», σελ. 18
3.                  Λέων Τολστόι, «Ο παππούς και το εγγονάκι», σελ. 43
4.                  Κάρολος Ντίκενς, «Παραμονή Χριστουγέννων», σελ. 61
5.                  Νίκος Καζαντζάκης, «Η Νέα Παιδαγωγική», σελ. 92
6.                  Διδώ Σωτηρίου, «Ταξίδι χωρίς επιστροφή», σελ. 136
7.                  Λίτσα Ψαραύτη, «Ο Κωνσταντής», σελ. 165
8.                  Όσκαρ Ουάιλντ, «Ο πιστός φίλος», σελ. 174
9.                  Άντον Τσέχωφ, «Ο Βάνκας», σελ. 190
10.              Λουίς Σεπούλβεδα, «Το μαύρο κύμα», σελ. 203


                                                                                                     Οι διδάσκουσες
                                                                                                        Κεφαλίδου Σοφία
                                                                                                        Κυριαζοπούλου Ευαγγελία


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –Προαγωγικές εξετάσεις(ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)
Think Teen Student’s book UNITS 1,2,3,4   pages 1-61
Think Teen Workbook UNITS 1,2,3,4 pages 1-60

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –Προαγωγικές εξετάσεις (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)
Think Teen Student’s Book UNITS 1,2,3,4 pages 1-48
Think Teen Workbook UNITS 1,2,3,4 pages 1-39

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –Απολυτήριες εξετάσεις (ΑΡΧΑΡΙΟΙ)
Think Teen Student’s Book UNITS 1,2,3,4 pages 1-48
Think Teen Workbook UNITS 1,2,3,4 pages 2-45

YΛΗ   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 1,3,4,5,7,8,9,10,13,14,16,25,26,27.

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ :   4,6,7,9,10,11,14,15,16,17,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32.

Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  :   2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,20,26.


                                                            ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ
                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ
                                                            ΚΑΤΣΑΡΑ   ΜΑΤΟΥΛΑ


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015

Ως ύλη των Απολυτηρίων εξετάσεων για το μάθημα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ορίζεται όλο το τεύχος των φωτοτυπιών που δόθηκε στους μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου