ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΙΝΔΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


ΥΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Γ ΤΑΞΗ
Κεφ.2 σελ. 15-18,  Κεφ. 3(3.1, 3.2 ,3.4)  Κεφ.8 σελ.67-74 ,  Κεφ.9 (9.1, 9.2, 9.5),  Κεφ.10 σελ.88 και σελ.92-95

Κεφ.12 σελ.108-117(μόνο ονομαστικά τα δικαιώματα),  Κεφ.13 σελ. 121-131

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
ΕΝΟΤΗΤΑ 1        όλη
ΕΝΟΤΗΤΑ 2       μέρος  Α', Γ'1
ΕΝΟΤΗΤΑ 4         Α',Ευκτική
ΕΝΟΤΗΤΑ 6        Γ', (Αόριστος Β', γυνή, παις, /όχι οριστική, επαναληπτική              αντωνυμία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8         Γ'1 (όχι αυτοπαθείς αντωνυμίες), Γ'2
ΕΝΟΤΗΤΑ 9          Γ'
ΕΝΟΤΗΤΑ 10       Γ'
ΕΝΟΤΗΤΑ 11      Γ'

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΕΛΕΝΗ)

Πρόλογος  σελ. 10-22
Α' Επεισόδιο  σελ. 40-47
Β' Επεισόδιο  σελ. 50-83
Γ' Επεισόδιο σελ. 94-101
Δ' Επεισόδιο σελ. 110-115
Εισαγωγή “ Ελένη” σελ. 5-7,  και σελ. 142-144 στο τέλος του βιβλίου, Λεξικό Όρων, οι


ΥΛΗ  ΣΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ
Α    ΤΑΞΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ  Ο
ΕΝΟΤΗΤΑ  1
ΕΝΟΤΗΤΑ  2
ΕΝΟΤΗΤΑ  3

Β  ΤΑΞΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ   3
ΕΝΟΤΗΤΑ   4
ΕΝΟΤΗΤΑ  5
ΕΝΟΤΗΤΑ  6

Γ  ΤΑΞΗ
Α  ΤΟΝ   ΤΟUR  2
EΝΟΤΗΤΑ  1
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΕΝΟΤΗΤΑ  6

ΥΛΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑΑ’ ΑΡΧ.
Asking and answering about one’s name, country, favourite colours, animals, hobbiesand music
Presenting oneself and partner
Classroom language and objects
Numbers, types of music
Asking and answering about likes/dislikes, one’s room and personal information
Describing things and places
Countries, nationalities, foreign languages, sports and activities, family members, school subjects, personal information, possessions, places and buildings
Verbs “to be”, “have got”, Simple Present, Present Continuous, there is/are, some/any
Prepositions of place, telling the time
Like-love-enjoy-hate+ -ing, Wh- questions

A’ ΠΡΟΧ.
Asking for and giving personal information, classroom language, verbs “to be”, “have got”, Present Continuous, Simple Present
Describing routines, states, habits
Expressing preferences, describing present activities and states, narrating idioms with “Time”
Expressing opinion, quantity, obligation, prohibition, lack of obligation and emotions, comparing-contrasting, suggesting, agreeing/ disagreeing
Food and healthy diet, adjectives describing feelings, comparative- superlative

Β’ ΑΡΧ.
Present Simple, Present Continuous , -ed and –ing adjectives, infinitive of purpose
Past simple, where and what S. Past questions, jobs and professions, expressions of attitude
Comparative and superlative adjectives, relative clauses

Β’ ΠΡΟΧ.
 Greeting introducing people, talking about routines and daily activities, describing people and buildings
Describing natural disasters, talking about habits and events, asking for and giving directions, expressing likes, dislikes and preferences
Types of houses and materials, types of landscape, phrasal verbs “make”, “break”
 Simple present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous,Present Perfect, Past Pefect
Η Καθηγήτρια
Κουτούλα Αικατερίνη ΠΕ06
   

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ   Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ:1,3,4,9,12,14,19,22,25,27  

ΚΡΑΤΗ  ΚΑΙ   ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΩΝ  ΕΥΡΩΠΗΣ
          
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΛ:11,13.18,22,36,40-46,48,49,51,58,59,72,73.

ΧΗΜΕΙΑΣ  Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΛ:15,16,17,24,25,30,31,32,33,35,36,41,48,49,50,52,54,55,56,58,59,62,63,64,67,68   

ΧΗΜΕΙΑΣ  Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΛ:1217,20,21,22,26,27,28,49,50,51,58,60,65,80,82,83,97,98,99  

  Υλη εξετάσεων Οικιακής Οικονομίας

Εξεταστέα ύλη από το βιβλίο της A’ γυμνασίου
Ενότητα 1:κεφ.1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 σελίδες 6-21.
Ενότητα
2: κεφ 2.1 σελίδες 22-24.
Ενότητα 3:κεφ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9 σελίδες 31-62.                    


΄Υλη  Ιστορίας   Α Τάξη
Σελ.23-34, 38(αίτια α΄ ελληνικού αποικισμού), 43-47, 48-56,  57-62(Ιωνική  Επανάσταση,Περσικοί
Πόλεμοι-μάχες-ημερομηνίες- αντίπαλοι), 71-72, 73(από λειτουργίες) – 78,80(Θρησκευτικές γιορτές)
83(αίτια και αφορμές Πελοποννησιακού πολέμου), 87-88( συνέδριο για σύναψη ειρήνης-αποτελέσματα
Πολέμου), 98-99, 102-103
Ύλη Ιστορίας  β΄τάξη
Σελ. 7,8/ 16,17,18/ 19,20,23,24/ 34,35/ 36,37/39-40/53Β/55Β, 55Δ/57,58/ 59τοα και το γ)/65,66/67,68/
110,111,112/ 113,114,115
Ύλη Ιστορίας  γ΄τάξη
Σελ.11,12,13/ 15/16,17/23,24,25/28,29/33,34/35,36,37/55,56/58(η 3η Σεπτεμβρίου 1843)/59,60/
61,62,63(ο πόλεμος του 1897)/67(από το Μακεδονικό ζήτημα).68/85(τα αίτια)/87,88(τα αντίπαλα  στρατόπεδα)/89/97(Συνθήκη των Σεβρών)
  Κεσίδου  Έφη

Ύλη  εξετάσεων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου


1.Του γιοφυριού της Άρτας, σελ.12
2.Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, σελ.19
3.Ρήγας Φεραίος, Θούριος, σελ.28
4.Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σελ.61
5.ΆντονΤσέχωφ, Ο Παχύς και ο Αδύνατος, σελ.106
6.Κ. Π. Καβάφης, Στα 200 π.Χ., σελ.123
7.Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, σελ.235


Ύλη εξετάσεων Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου

Ενότητα 1  Α,Β,Δ,Ε σελ.9-20,23-26
Ενότητα 2  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.30-44
Ενότητα 3  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.46-61
Ενότητα 4  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.63-86
Ενότητα 5  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.87-102
Ενότητα 6  Β,Γ σελ.109-118ΎΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφ. 2: 2.1
Κεφ. 3: 3.1, 3.2, 3.3

Κεφ. 4: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ    Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

                                                       
Α. ΑΛΓΕΒΡΑ
·         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : 1.2
·         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 2.1 
·         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : 3.1 ,3.3 , 3.5
Β. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
·         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: 1.3  ,1.4
·         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 2.1, 2.2
·         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: 3.1, 3.3, 3.5


                                                                                         Η καθηγήτρια

                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Γ ,σελ. 12-13
ΕΝΟΤΗΤΑ 2Α, Β1,Β2,Γ , σελ.14-21και β΄  παράλληλο κείμενο σελ.145
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Α, Β1, Β2, Γ1, σελ. 22-27 και παράλληλα κείμενα σελ.145-146
ΕΝΟΤΗΤΑ  4Α, Β1,Β2,Γ, σελ.30-37 και β΄ παράλληλο κείμενο σελ.147
ΕΝΟΤΗΤΑ  5 Γ1, σελ.42
ΕΝΟΤΗΤΑ 6  Γ, σελ.49-50
ΕΝΟΤΗΤΑ7Α,Β1,B2, Γ(αναφορική αντωνυμία), σελ.52-56, 57-58  και το παράλληλο κείμενο σελ. 149
ΕΝΟΤΗΤΑ 8Γ2(όχι το επίθετο πας, πασα, παν), σελ 65
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Γ,  σελ.88
ΕΝΟΤΗΤΑ 12  Γ1, (ΌΧΙ ΤΑΝΏΜΑΛΑ ΕΠΊΘΕΤΑ), σελ.95

ΥΛΗ  ΙΛΙΑΔΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  σελ. 8-11
ΡΑΨΩΔΙΑ   Α στίχοι 1-53, σελ. 18-21
                         Στίχοι 54- 306, σελ. 23-31
                         Στίχοι 350-431 , σελ. 34-37
                         Στίχοι 494-612 , σελ. 40- 44
ΡΑΨΩΔΙΑ   Γ, στίχοι 121- 244 , σελ.48-52

ΡΑΨΩΔΙΑ   Ζ, στίχοι 369-529 , σελ.71-77


Μάθημα: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου
Κείμενα
1.     Ίταλο Καλβίνο, «Μανιτάρια στην πόλη», σελ. 12
2.     Λαικό παραμύθι, Το πιο γλυκό ψωμί, σελ.18
3.     Λέων Τολστόι, «Ο παππούς και το εγγονάκι», σελ. 43
4.     Δημήτρης Ψαθάς, Οι πιτσιρίκοι, σελ.82
5.     Νίκος Καζαντζάκης, «Η Νέα Παιδαγωγική», σελ. 92
6.     Ντίνος Δημόπουλος, Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό, σελ.103
7.     Διδώ Σωτηρίου, «Ταξίδι χωρίς επιστροφή», σελ. 136
8.     Ειρήνη Μάρρα, «Τα κόκκινα λουστρίνια», σελ.160
9.  Λίτσα Ψαραύτη, «Ο Κωνσταντής», σελ. 165
10.Άντον Τσέχωφ, «Ο Βάνκας», σελ. 190


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ  1η , σελ.9-24
ΕΝΟΤΗΤΑ  2η, σελ.26-38
ΕΝΟΤΗΤΑ  3η, σελ.39-58
ΕΝΟΤΗΤΑ  4η, σελ.59-79
ΕΝΟΤΗΤΑ  5η, σελ.81-97, εκτός ύλης οι διαθέσεις των ρημάτων ,σελ.87
ΕΝΟΤΗΤΑ  6η, σελ.99-110                           
 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ  ΣΤΗ  ΦΥΣΙΚΗ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Φύλλο  εργασίας  1:   Μετρήσεις  μήκους – μέση τιμή
Φύλλο  εργασίας  2:   Μετρήσεις  χρόνου – Η ακρίβεια  (Ταλάντωση  εκκρεμούς)
Φύλλο  εργασίας  3:   Μετρήσεις  μάζας – Τα  Διαγράμματα
Φύλλο  εργασίας  4:   Μετρήσεις  θερμοκρασίας -  Η  βαθμονόμηση
Φύλλο  εργασίας  5:   Από τη θερμότητα  στη  θερμοκρασία – Η  θερμική  ισορροπίαΒ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Σελίδες  16 – 18
Σελίδες  27 – 30
Σελίδες  43 – 50  και  52 – 58
Σελίδες  89 – 91  και  93 – 99

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Σελίδες   11 – 20  και  22 - 24
Σελίδες    35 – 41,    43 – 46   και  54 - 56
Σελίδες    69 - 71   και  79 - 81
Σελίδες    91 - 93

Η   Καθηγήτρια                                                                              Ο  Διευθυντης

Γραμματικοπουλου  Α                                                             Μπαμπάτσικος   Χρ.Ύλη για τις εξετάσεις Μουσικής στην Α΄Γυμνασίου.

Α Ενότητα : Ρυθμός, Ήχος και Χρώματα
    4. Τα χρώματα των ήχων ( Η συμφωνική ορχήστρα, κατηγορίες οργάνων, τραγούδι Να η Ορχήστρα)(σελ.22-25)
    Ρυθμοί σε 2/4 και 4/4
Β Ενότητα : Υφαίνω Μουσική
1 α Επιμένω Μουσικά, Τραγούδι : TheLionSleepstonight(σελ 28-30)
   2α. Μουσικές σε πέντε τόνους 1, τραγούδι «Λιλ Λάιζα Τζέιν»
Πεντατονική κλίμακα (σελ. 37)
   3. Ανεβαίνω τη σκάλα, τραγούδι η σκάλα της χαράς, κλίμακα Ντο μείζονα (σελ. 46-48)
Δ Ενότητα : Υφαίνω κι άλλη Μουσική
1.       Μουσική σε δύο χρόνους, τραγούδι «Τα αλάνια» (σελ. 60-63).
2.       Δέκατα έκτα, τραγούδι «Τα τραγούδια του δρόμου»(σελ 70 -71).

Ύλη για τις εξετάσεις Μουσικής στην Γ’ Γυμνασίου
Από το κεφάλαιο Εικόνα και ήχος
·         Μουσική και Κινηματογράφος (σελ. 21-24)
·         Μουσική και Διαφήμιση(σελ.25-28)
Από το κεφάλαιο «Από το γκόσπελ στο Ροκ»
·         Πέτρα που κυλάει δε χορταριάζει
·         Το φαινόμενο Beatles
·         Η Ιστορία ενός τοίχου  
(σελ. 39-48)

Από το Κεφάλαιο «Ελληνικές μουσικές ιστορίες»
·         Τα μουσικά όργανα του Ρεμπέτικου και του Λαϊκού τραγουδιού  (σελ.61-62)

Από το κεφάλαιο «Στις γειτονιές του ελληνικού τραγουδιού»
·         Οδός…Μάνου Χατζηδάκι(σελ.66-68)
·         Ο δρόμος του Μάνου Λοΐζου(σελ.77-78)


Η διδάσκουσα καθηγήτρια,
Αλεξάνδρα Καρίνα
23/5/2017Ύλη  εξετάσεων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου


1.Του γιοφυριού της Άρτας, σελ.12
2.Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, σελ.19
3.Ρήγας Φεραίος, Θούριος, σελ.28
4.Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σελ.61
5.ΆντονΤσέχωφ, Ο Παχύς και ο Αδύνατος, σελ.106
6.Κ. Π. Καβάφης, Στα 200 π.Χ., σελ.123
7.Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, σελ.235


Ύλη εξετάσεων Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου

Ενότητα 1  Α,Β,Δ,Ε σελ.9-20,23-26
Ενότητα 2  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.30-44
Ενότητα 3  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.46-61
Ενότητα 4  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.63-86
Ενότητα 5  Α,Β,Γ,Δ,Ε σελ.87-102
Ενότητα 6  Β,Γ σελ.109-118
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση (Οδύσσεια)

Εισαγωγή: 1, 3, 4, 8

Κείμενο:
Ραψωδία α΄
·        στ. 1-25 (1η ενότητα)
·        στ. 26-108 (2η ενότητα)
·        στ. 361-497 (5η ενότητα)
Ραψωδία ε΄
·        στ. 165-251 (8η ενότητα)
Ραψωδία ζ΄
·        στ. 139-259 (11η ενότητα)
Ραψωδία ι΄
·        στ. 240-512 (14η ενότητα)
Ραψωδία π΄
·        στ. 185-336 (22η ενότητα)

                                                                                    Οι διδάσκουσες

                                                                                    Κυριαζοπούλου Ευαγγελία
                                                                                    Ντάλη Μαρίνα


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ενότητα 2: Α, Γ
Ενότητα 3: Α, Β, Γ
Ενότητα 4: Α, Β, Γ
Ενότητα 5: Γ
Ενότητα 6: Α, Β, Γ
Ενότητα 7: Α, Γ
Ενότητα 8: Γ
Ενότητα 9: Γ
Ενότητα 11: Γ
Ενότητα 13: Γ1


                                                                                                Οι διδάσκουσες

                                                                                    Κυριαζοπούλου Ευαγγελία
                                                                        Ντάλη Μαρίνα           
 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΜΕΡΟΣ  ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦ1.    1.4  ,  1.5
ΚΕΦ2.   Όλο
ΚΕΦ4.    4.1
ΚΕΦ5.     5.1  ,  5.2
ΚΕΦ7.  Όλο (εκτός από την παράγραφο 7.7)

Α΄ ΜΕΡΟΣ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦ1.   1.5 , 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.11
ΚΕΦ2.   2.6
ΚΕΦ3.   3.1 , 3.2
ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ !!!

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Εξεταστέα ύλη Γ΄ Γυμνασίου
στα Μαθηματικά

Α΄ΜΕΡΟΣ
Κεφ. 1  Αλγεβρικές Παραστάσεις: όλο
( εκτός από  Παρ. 1.7,  περίπτωση (ε)  σελ. 44,  περίπτωση (δ) σελ. 56  και περίπτωση (στ) σελ. 57)


Κεφ. 2 Εξισώσεις - Ανισώσεις: Παρ. 2.2
(εκτός από παραγοντοποίηση τριωνύμου στη σελ. 96)

Κεφ. 3 Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων:  Παρ. 3.3


Β΄ΜΕΡΟΣ
Κεφ. 1 Γεωμετρία:  Παρ. 1.1
Κεφ. 2 Τριγωνομετρία: Παρ 2.1, 2.2, 2.3                       

ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!Ο  καθηγητής
Χ. ΚαρύδαςΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017Ως ύλη των προαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ορίζεται το περιεχόμενο της φωτοτυπίας που δόθηκε στους μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Εξεταστέα ύλη Τεχνολογίας Γ΄ τάξης

Απαιτείται γραπτή εργασία (πειραματική, περιγραφική ή έρευνα δημοσκόπησης) με συγκεκριμένη δομή που έχει ως εξής:
 1. Τίτλος εργασίας
 2. Παρουσίαση του προβλήματος (πληροφορίες)
 3. Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας
 4. Παρουσίαση των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα
 5. Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας
 6. Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας
 7. Περιγραφή των ορίων-περιορισμών της έρευνας
 8. Περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε (Διάγραμμα ροής)
 9. Ορισμοί
 10. Συμπεράσματα (ερωτηματολόγια-γραφήματα)
 11. Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα στο μέλλον από άλλους ερευνητές-μελετητές
 12. Βιβλιογραφία


                                                                                                             Η καθηγήτρια
Θ. Πανταζοπούλου


Εξεταστέα ύλη Τεχνολογίας Β΄ τάξης


Απαιτείται κατασκευή ομοιώματος παραγωγικής μονάδας και γραπτή εργασία με συγκεκριμένη δομή που έχει ως εξής:

·               Όνομα-τίτλος επιχείρησης
·               Νομική μορφή επιχείρησης
·               Προϊόντα που παράγει
·               Μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται
·               Οργανόγραμμα
·               Πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί
·               Επεξεργασία πρώτων υλών (στάδια)
·               Αριθμός εργαζομένων
·               Απαραίτητες γνώσεις
·               Χώρες που διατίθενται τα προϊόντα
·               Περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η παραγωγική μονάδα
·               Κοινωνικό προφίλ επιχείρησης
·               Διαφήμιση προϊόντων


Πρόσθετα:

·               Τι είναι βιομηχανία
·               Τι είναι σύστημα παραγωγής
·               Τι είναι παραγωγή
·               Οργάνωση των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων (κέρδος)
·               Τομείς παραγωγής
·               Επιλογή ρόλων – προσδιορισμός αρμοδιοτήτων

Οι καθηγητές

Χ. Χαρισόπουλος
Θ. Πανταζοπούλου


Εξεταστέα ύλη Τεχνολογίας Α΄ τάξης

·               Τι είναι Τεχνολογία
·               Τι είναι επιστήμη
·               Επιπτώσεις της τεχνολογίας

Ατομική Εργασία

Κεφάλαια Γραπτής εργασίας

·  Ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας που ανήκει το έργο
·  Περιγραφή του τεχνολογικού έργου
·  Τεχνικό σχέδιο
·  Διαδικασία που ακολούθησε ο μαθητής για την κατασκευή του έργου
·  Ιστορική εξέλιξη
·  Πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη κατασκευή
·  Χρησιμότητα του έργου για την κοινωνία και τον άνθρωπο
·  Κατάλογος υλικών και εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν
·  Κόστος κατασκευής (υλικά)
·  Βιβλιογραφία και πηγές πληροφόρησης


Η γραπτή εργασία συνοδεύεται με κατασκευή ομοιώματοςΟ καθηγητής

Χ. ΧαρισόπουλοςΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017


Ως ύλη των Απολυτηρίων εξετάσεων για το μάθημα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ορίζεται όλο το τεύχος των φωτοτυπιών που δόθηκε στους μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου