ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΙΝΔΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο.Σίνδου

Αποτέλεσμα εικόνας για  Γυμνάσιο σινδου

Προς τους γονείς και κηδεμόνες του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου

Σας πληροφορούμε ότι έχει αρχίσει η διαδικασία για τη λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο.
Όταν λέμε «Ενισχυτική Διδασκαλία» Γυμνασίου, εννοούμε την παρακολούθηση υποστηρικτικής διδασκαλίας στα μαθήματα:
                                                                                                Α’ τάξη                 Β’ τάξη                 Γ’ τάξη
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία               3 ώρες                 3 ώρες                  3 ώρες
2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,     2 ώρες                  2 ώρες                  2 ώρες
3) Μαθηματικά,                                                               3 ώρες                  3 ώρες                  3 ώρες
4) Φυσική,                                                                          1 ώρα                    1 ώρα                    1 ώρα
5) Χημεία,                                                                              -                         1 ώρα                      1 ώρα
6) Αγγλικά.                                                                         2 ώρες                  2 ώρες                  2 ώρες
                Σύνολο                                                                 11 ώρες                12 ώρες                12 ώρες

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν μαθητές/τριεςόλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουντην απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.


Η ενισχυτική διδασκαλία αρχίζει τη λειτουργία της πρώτη φορά από την αρχή σχεδόν του σχολικού έτους και είναι μια ευκαιρία να βοηθηθούν οι μαθητές και να μην επιβαρύνεται οικονομικά η οικογένεια, καθώς η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν, όπως και όλα τα μαθήματα του σχολείου.

Τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας γίνονται μετά το πέρας των μαθημάτων και ο κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα

Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα, σε περίπτωση που το παιδί σας υστερεί ή θέλει να βελτιώσει την απόδοσή του στα ανωτέρω μαθήματα, να κάνετε αίτηση, για να παρακολουθήσει το παιδί σας μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Η συμμετοχή του στα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα το βοηθήσει, τόσο στο να καλύψει «κενά» που έχει στα μαθήματα αυτά, όσο και να ενισχυθεί το αίσθημα της αυτοπεποίθησής του.  Προφανώς αυτά βοηθούν και το σχολείο, γιατί και το παιδί θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα πιο άνετα, και θα προσέχει περισσότερο στα μαθήματα.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα γίνει κέντρο ενισχυτικής στο σχολείο μας.  Αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων που θα κατατεθούν.  Για να δημιουργηθεί τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να υπάρχουν το ελάχιστο δέκα μαθητές.  Σας επισημαίνουμε ότι, αν καταθέσετε αίτηση,το παιδί σας είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί τα μαθήματα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση ίσως θα πρέπει να καταργηθεί το τμήμα και  αυτό έχει επίπτωση σε άλλους μαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν για να διδάξουν τα μαθήματα αυτά.  Οι αιτήσεις (υπεύθυνες δηλώσεις του κηδεμόνα) θα κατατίθενται από τον ίδιο στο γραφείο του Διευθυντή μέχρι και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.

Με τιμή
Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου ΕχεδώρουΔρ. Χρήστος Β. Μπαμπάτσικος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου