ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΙΝΔΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΠΕΛΛΑ


Αποτέλεσμα εικόνας για λεωφορεια


Σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017), άρθρο 4, §3, προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στη Πέλλα, των μαθητών της Α’ ταξης του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το νόμο, μόνον ταξιδιωτικά πρακτορεία που διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
Στοιχεία εκδρομής
·         Τόπος:  ΠΕΛΛΑ .   
·         Χρόνος: 27 Απριλίου  2018 (Παρασκευή)
Αναχώρηση:  Από τον χώρο του σχολείου, ώρα 8:30 π.μ.
Επιστροφή:  Στον χώρο του σχολείου, ώρα 15:00 μ.μ
·         Συμμετέχοντες: 92 (μαθητές και συνοδοί καθηγητές)
·         Μέσον: Σύγχρονα λεωφορεία.
Απαραίτητοι όροι
·         Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση με κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
·         Λεωφορεία σύγχρονα σε άρτια κατάσταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διαθέσιμα καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  Στο λεωφορείο να μην υπάρχουν διαφημίσεις που δεν συνάδουν με την σχολική ζωή. Οι οδηγοί να είναι συνεργάσιμοι και ευγενικοί.
Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει:
Να προσφέρουν τη συνολική τιμή της εκδρομής (με ΦΠΑ).
Να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου (Σίνδου).
Να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.
Η μετακίνηση μπορεί να ματαιωθεί από το Σχολείο για οποιοδήποτε λόγο.
                   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΤΡΙΤΗ 27 – 3 – 2017,  ΩΡΑ 13:00
Ο Διευθυντής
Δρ Χρήστος Β. Μπαμπάτσικος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου