ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΙΝΔΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ IOYNIOY 2018


                                           Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018                      
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Γ ,σελ. 12-13
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Β1,Β2,Γ , σελ.14-21
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Α, Β1, Β2, Γ1, σελ. 22-27 και παράλληλα κείμενα σελ.145-146
ΕΝΟΤΗΤΑ  4Α, Β1,Β2,Γ, σελ.30-37
ΕΝΟΤΗΤΑ  5 Γ1, σελ.42
ΕΝΟΤΗΤΑ 6  Γ, σελ.49-50
ΕΝΟΤΗΤΑ7Α,Β1,B2, Γ(αναφορική αντωνυμία), σελ.52-56, 57-58 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8Γ2(όχι το επίθετο πας, πασα, παν),σελ 65
ENOTHTA  9A, σελ. 68-70
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Γ,  σελ.88
ΕΝΟΤΗΤΑ 12  Γ1, (ΌΧΙ ΤΑΝΏΜΑΛΑ ΕΠΊΘΕΤΑ), σελ.95

ΥΛΗ  ΙΛΙΑΔΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  σελ. 8-11
ΡΑΨΩΔΙΑ   Α στίχοι 1-53, σελ. 18-21
                         Στίχοι 54- 306, σελ. 23-31
                         Στίχοι 350-431 , σελ. 34-37
                         Στίχοι 494-612 , σελ. 40- 44
ΡΑΨΩΔΙΑ   Γ, στίχοι 121- 244 , σελ.48-52
ΡΑΨΩΔΙΑ   Ζ, στίχοι 369-529 , σελ.71-77

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.4  Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου σελ. 103, 106
       Η δομή των οστών σελ. 106
       Οι αρθρώσεις σελ.106
       Οι μύες σελ.107
       Μυοσκελετικό σύστημα και υγεία σελ. 107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6.3  Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς σελ. 119
6.4  Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο σελ. 123
       Αναπαραγωγικό σύστημα και υγεία σελ. 127, 128


ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Β’-Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1  Τα μόρια της ζωής σελ. 19-20
1.3  Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής σελ. 30, 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.2  Ασθένειες σελ. 78-82
4.3  Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού σελ. 84-87
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ    Α` ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η  εκτός  τα Β 2.2 Συζυγίες και φωνές  
                                      Β 2.3 Διαθέσεις του ρήματος 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΤΑΞΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1.1   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ – ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.2   ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
1.4   ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
3.2 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2 ΚΑΙ 3.
3.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y = a*x
3.4 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  y = a*x + β, ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ :«Η ΕΞΙ-
ΣΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «α*x + β*γ=γ» και «ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
α*x + β*γ=γ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ»
                                                                                                                       ΜΕΡΟΣ Α΄ -  ΑΛΓΕΒΡΑ

                                       

                                                                                                                                           ΜΕΡΟΣ Α΄ -  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

1.2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
1.3 ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
1.4 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2.1 ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΕΙΑΣ
2.2 ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΗ β ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3.1 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
3.3 ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ
3.5 ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Α΄ ΜΕΡΟΣ  ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦ1.    1.4  ,  1.5
ΚΕΦ2.   Όλο
ΚΕΦ4.    4.1
ΚΕΦ5.     5.1  ,  5.2
ΚΕΦ7.  Όλο (εκτός από τις παραγράφους 7.7 και 7.8)

Α΄ ΜΕΡΟΣ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦ1.   1.1 , 1.2 , 1.5 , 1.6 , 1.7 , 1.8
ΚΕΦ2.   2.6ΜΑΘΗΜΑ; ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΤΑΞΗ Β' ( ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ )
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ;

Από το βιβλίο του μαθητή : Student's book: Think Teen!  2nd Grade ( Αρχαρίων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, UNIT 1, PAGES: ΣΕΛΙΔΕΣ; 2-5,9,11,12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, UNIT 2, PAGES: ΣΕΛΙΔΕΣ;14-17,23,24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, UNIT 3, PAGES: ΣΕΛΙΔΕΣ; 26-29,33,35,36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, UNIT 4: PAGES: ΣΕΛΙΔΕΣ;38-43


Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤEΣ  1, 3,5,7,8, 8,10,17,18,19,20,22,27,28,29, 30,31,32,34 ( μόνο η συνθήκη των Σεβρών),36,39, 44
Στην ύλη περιλαμβάνονται οι πηγές, οι εικόνες και ποι χάρτες των αντίστοιχων κεφαλαίων.

  
  
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717), σελ. 6-9, 16-18, 19-21
Κεφάλαιο Δεύτερο: Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους, σελ. 29-30
Κεφάλαιο Τρίτο:  Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025), σελ. 31-33, 34-35, 36-37 (μόνο Ακρίτες), 39-40
Κεφάλαιο Τέταρτo: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (1025-1453), σελ. 55-56, 57-58, 59-61, 62, 65-66, 67-68
Κεφάλαιο Έκτο: Η μεσαιωνική Ευρώπη, σελ. 89
Κεφάλαιο Έβδομο: Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος- 18ος αιώνας), σελ. 110-112, 113-114

                                                                                                Οι διδάσκουσες
                                                                                    Κυριαζοπούλου Ευαγγελία
                                                                                    Ροδινού Γεωργία

                         ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ        ΙΣΤΟΡΙΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 2,3,4,5,6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: 1,2,3,5,6,7,8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: 1,3,4,5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: 1,2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: 3,4                            
Οι διδάσκουσες

Αξιμιώτη Αντίκλεια
Ιωσηφίδου Μαρία


  

                                   
                                      ΥΛΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ   Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΕΝΟΤΗΤΑ  1:  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΥΣ – ΜΕΣΗ  ΤΙΜΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ  2:  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΧΡΟΝΟΥ – Η  ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ  3:  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΜΑΖΑΣ – ΤΑ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ  4:  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – Η  ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ  5:  ΑΠΟ  ΤΗ  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  ΣΤΗ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – Η  ΘΕΡΜΙΚΗ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

                              
                                       Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:    Σελίδες   14 – 17  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2:    Σελίδες   26 -30    
                              Εξαιρείται:  Μετατόπιση   σελ.  26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3:    Σελίδες   43 – 50,     52 – 58    
                              Εξαιρούνται:   Ανάλυση  δυνάμεων  και  ισορροπία   σελ.  54
                                                      Εφαρμογές   σελ.  58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5:    Σελίδες   89 – 91,     93 – 98    
                              Εξαιρούνται:   Έργο  και  Μηχανική  Ενάργεια   σελ.  98
                                            Μετατροπές  ενέργειας  και  διατήρηση  μηχανικής  ενέργειας  σελ.  98                                      Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΕΝΟΤΗΤΑ  1:     Σελίδες    11 – 19,    22 – 24

ΕΝΟΤΗΤΑ  2:     Σελίδες    35 – 38,    39 – 41,    43 – 46,    54 – 56

ΕΝΟΤΗΤΑ  3:     Σελίδες    65 – 66,    69 – 71,    79 – 81

ΕΝΟΤΗΤΑ  4:     Σελίδες    91 – 93ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
1η ενότητα:  σελ. 10-12, 14-20, 24-26
2 η ενότητα:  ολόκληρη  (σελ. 28-42)
3 η ενότητα:  ολόκληρη  (σελ. 44-56)
4 η ενότητα:  σελ. 60-61, 64-68, 70-72
5 η ενότητα:  σελ. 76-83, 85-86

Μάθημα: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου
          Κείμενα
1.                 Γιώργος Ιωάννου, «Να  ΄σαι καλά, δάσκαλε!», σελ. 32
2.                 Άννα Φρανκ, «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ», σελ. 48
3.                 Μέλπω Αξιώτη, «Από δόξα και θάνατο», σελ.
4.                 Άντον Τσέχωφ, «Ένας αριθμός», σελ. 106
5.                 Δημοτικά τραγουδια της ξενιτιάς, «Θέλω να πα στην ξενιτιά», σελ. 126
6.                 Δημοτικά τραγουδια της ξενιτιάς, «Ξενιτεμένο μου πουλί», σελ. 127
7.                 Άλκη Ζέη, «Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία», σελ. 148
8.                 Ζώρζ Σαρή, «Και πάλι στο σχολείο», σελ. 179
9.                 Αντουάν ντε Σαιντ- Εξυπερύ, «Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού», σελ. 184
10.            Μαρία Ιορδανίδου, «Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας»,
          σελ. 206                                                                 


        Οι διδάσκουσες
                                                                                     Ροδινού Γεωργία
                                                                                     Ιωσηφίδου Μαρία
                                                                                                        Κυριαζοπούλου ΕυαγγελίαΑ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
                                      
1.      Ίταλο Καλβίνο, «Μανιτάρια στην πόλη»
2.      Λαϊκό παραμύθι, «Το πιο γλυκό χωμί»
3.      Λέων Τολστόι, «Ο παππούς και το εγγονάκι»
4.      Δημήτρης Ψαθάς, «Οι πιτσιρίκοι»
5.      Νίκος Καζαντζάκης, «Η Νέα Παιδαγωγική»
6.      Ειρήνη Μάρρα, «Τα κόκκινα λουστρίνια»
7.      Λίτσα Ψαραύτη, «Ο Κωνσταντής»
8.      Άντον Τσέχωφ, «Ο Βάνκας»

                                                        Οι διδάσκουσες

Αξιμιώτου Θωμαή
Ροδινού Γεωργία
Ιωσηφίδου Μαρία

 1. ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 2.  
 3. Άλγεβρα
 4. ΚΕΦ. 1
 5.          & 1.2  εως  1.6, 1.8 εως 1.10
 6. ΚΕΦ. 2
 7.          & 2.2, 2.3, 2.5Γ
 8. ΚΕΦ. 3
 9.           & 3.2, 3.3
 10.  
 11. Γεωμετρία
 12. ΚΕΦ.1
 13. & 1.1, 1.2, 1.3, 1.5
 14. ΚΕΦ.  2
 15. & 2.1 εως 2.4


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου